Domov a hledání identity – Marie Hlávková

Domov a hledání identity Mgr. Marie Hlávková, Ph.D. Všichni víme, jak zásadní vliv na formování našich životů má náš domov, naše rodina původní i současná, naše kořeny a místo, kde žijeme. To, jací jsme lidé, zda si věříme či nikoliv a jak se chováme, závisí do velké míry na tom, jak jsme se cítili ve svých domovech a se svými…

Když bolí duše – Marie Hlávková

Každý člověk, který žije na této planetě, jistě zná v nějaké podobě psychickou nepohodu, neharmonii, splín, stres, depresi, pocit beznaděje nebo zoufalství, nutkavost, pocit méněcennosti. A to jsem zdaleka nevyjmenovala všechny projevy „bolestí duše“, které ve skutečnosti mohou být velmi rozmanité a rozhodně se neomezují pouze na vnitřní psychické projevy. Mohou nám klepat na dveře i přes psychosomatické onemocnění, potíže…

Čas jako civilizační výmysl – Pavel Ploch

Článek by publikován v únoru 2015 v internetovém magazínu Rokycanské listy Autor: Ing. Pavel Ploch Čas je blud. Je to zbytečnost. To si zase vymysleli lidé. Toto jsem neopsal z žádných novin a ani jsem to nikde neslyšel, to ke mně náhle přišlo a navíc jsem se s tím ztotožnil.:-) Je pravdou, že jsem ovlivněn učením německého filozofa a duchovního…

Naše alchymické procesy vnitřní proměny – Marie Hlávková

Článek byl publikován v prosinci 2014 v časopisu Meduňka. Autorka: Mgr. Marie Hlávková, Ph.D. Často se u svých klientů setkávám s otázkou, jaký má život smysl? Proč žijeme? Jen proto, že nás rodiče náhodou zplodili nebo proto, abychom si očistili karmu z minulých životů? Jaké má smysl to klopotné pachtění, v něž se život občas proměňuje? Jak to, že jsme…

Pesticidy – Pavel Ploch

Článek by publikován 5.6.2014 v internetovém magazínu Rokycanské listy Autor: Ing. Pavel Ploch Nedávno proběhla tiskem zpráva, že francouzský vinař byl potrestán pokutou v hodnotě 500 Euro, protože odmítl použít na své vinici v kraji Burgundy pesticidy. Tato zpráva mi dala opětovný impuls k zamyšlení a zjišťování, co přesně jsou pesticidy zač a proč je tak nevyhnutelně potřebujeme. Uvedl jsem opětovný impuls, jelikož…

Převrácený ženský temperament – Marie Hlávková

Článek byl publikován v červenci 2014 v časopisu Meduňka. Autorka: Mgr. Marie Hlávková, Ph.D. Objevování a podporu ženského principu v každém z nás považuji v současnosti za jedno z velmi důležitých témat. A to obzvláště v době, která nás tlačí do výkonů všeho druhu, či nás podporuje v odstřižení od své přirozenosti a používání náhražek či „umělých náplastí“. Jak ale rozlišíme, ve kterém okamžiku našich projevů…

McDonald´s jede dál! – Pavel Ploch

Článek byl publikován 13.2.2014 v internetovém magazínu Rokycanské listy Autor: Ing. Pavel Ploch Cílem této glosy je odkrýt i druhou stranu mince, tu stranu, jíž se mnoho lidí nechce zabývat, jelikož mají svých starostí dost a nebo některé věci prostě nechtějí slyšet. Hamburger, základní produkt společnosti. Zdroj Wikipedie. Začnu trochou historie a statistikami. První restaurace McDonald´s byla založena bratry Richardem a Mauricem…

Generační linie a jejich vliv na náš život – Marie Hlávková

Článek byl publikován v červnu 2013 v časopisu Meduňka Autorka: Mgr. Marie Hlávková, Ph.D. V tužbě po štěstí pro nás i naše děti si ne každý naplno uvědomuje, do jak velké míry jsme determinováni rodinnými a generačními disharmoniemi, které si naši předci nezpracovali. A to na psychické i fyzické úrovni. I ti z nás, kteří mnoho let intenzivně pracují na…

Jungovy děti – Pavel Ploch

Článek byl publikovaný 3.11.2013 v internetovém magazínu Rokycanské listy Autor: Ing. Pavel Ploch  Lidstvo je v základních věcech ještě ve stavu dětství. C.G. Jung – výbor z díla – Osobnost a přenos – svazek 3  Výše uvedená věta dále pokračuje konstatováním, že většina lidí potřebuje autoritu, vedení a zákon. Při těchto slovech si nás představuji jako ovečky, které potřebují svého baču. A nebo jako…

Možnosti uvědomění a seberozvoje prostřednictvím dětského horoskopu – Marie Hlávková

Článek byl publikován v září 2013 v časopisu Meduňka Autorka:  Mgr. Marie Hlávková, Ph.D. Jistě se mnozí z nás shodneme na skutečnosti, že děti jsou našimi největšími učiteli a zrcadly. Nutí nás zaujímat dříve netušené postoje a učí nás opomíjeným dovednostem, ukazují naše slabá místa, ztuhlosti v chování a nefunkční komunikační dovednosti, ale také zrcadlí naše nezpracované generační i osobní patologické vzorce.…