Ing. Pavel Ploch

Pavel Ploch - práce s agresí, autopatie, hlubinná přestrukturace
  • Hlubinná přestrukturace – metoda práce na sobě, která pomáhá hledat a zpracovávat hlubší příčiny problémů. (viz hlubinná přestrukturace)

  • Autopatie – celostní alternativní způsob harmonizace zaměřený na zlepšení psychických i fyzických potíží. Navázání lepšího kontaktu s naší pravou podstatou. (viz autopatie)

  • Práce s agresí – uvolnění potlačených impulsů a objevení zdravé agrese, kterou v sobě mají jak muži, tak i ženy. (viz práce s agresí)

Ve dvaceti sedmi letech jsem se stal mistrem světa v kickboxu a později jsem získal další titul mistra světa, dvanáct titulů mistra republiky a jiná přední umístění v polokontaktních disciplínách kickboxu. Jsem držitelem černého pásu 2. dan. Stal jsem se trenérem kickboxu a získal jsem bohaté zkušenosti s vedením jednotlivců i týmů lidí. Celou tu dobu se mi odkrývaly souvislosti s psychikou a já přemýšlel o způsobech, jak používat lidský potenciál naplno. Propojení fyzické stránky s psychikou je pro mne zásadní téma, a to nejen v oblasti sportu.

Jako vedoucí sportovního klubu jsem dosáhl se svými závodníky mnoha úspěchů a vím, jak zásadní úlohu pro vítězství má psychická stránka. Proto jsem se stal koučem a začal pracovat s lidmi i přes psychickou úroveň. V roce 2013 jsem absolvoval akreditovaný výcvik koučinku u Radvana Bahboucha a otevřel si svou vlastní praxi coby kouč a mentální trenér. Hodiny koučinku stále poskytuji dle domluvy.

Díky všem svým zkušenostem jsem se také naučil používat zdravě svou mužskou energii. Vím, jak kontakt s vlastní fyzickou silou člověka pozitivně posune i v jeho psychickém prožívání. Při práci s tělem se také ukazuje mnoho psychických blokád a vzorců, na kterých je pak možné pracovat. Proto jsem začal doprovázet klienty i při uvolňování jejich potlačených impulsů vzteku, rozvoji zdravé agrese a práci s tělovými vzorci.

Na své cestě jsem také objevil obrovské možnosti autopatie (metoda Jiřího Čehovského vycházející z homeopatie). Tato metoda mne samotného velmi posunula a stal jsem se poradcem autopatie (podzim 2014). Vím z vlastní zkušenosti, jak silně autopatie funguje a jsem rád, že nyní mohu zájemce doprovázet i v orientaci při použití této jemnohmotné metody.

Protože se mnoho let zabývám zkoumáním hlubších příčin problémů, které člověka potkávají, absolvoval jsem dlouhodobé školení v metodě Hlubinná přestrukturace. Tuto metodu během své mnohaleté praxe vyvinula moje manželka Marie Plochová Hlávková. Hlubinnou přestrukturaci považuji za vynikající nástroj práce na sobě, protože směřuje ke zpracování pravých příčin problémů v hloubce a odkrývání souvislostí. Tento hloubkový způsob práce považuji za velmi smysluplný. Při praxi s klienty jsme si vyzkoušel, že Hlubinná přestrukturace umožňuje rozklíčovat mnohdy neřešitelné uzly naší psychiky a odstranit různé vnější těžkosti. Od roku 2018 tedy doprovázím klienty i touto originální metodou práce na sobě. V Hlubinné přestrukturaci se specializuji na experimenty s vnitřním dítětem a další postupy, které klientům pomáhají uvolnit historická napětí a nalézt lepší vztah sama k sobě. S manželkou také vedeme skupinové semináře a výcvik Hlubinné přestrukturace a těší nás, že můžeme tuto efektivní metodu předávat i zájemcům o hlubinnou práci se svými klienty.

Centrum Vědomí jsme s manželkou založili v roce 2012 a oba zde poskytujeme konzultace. Služby Centra Vědomí jsou otevřeny pro všechny lidi, kteří mají zájem na sobě pracovat a přibližovat se více ke své pravé podstatě.