Psychologická astrologie

Konzultace poskytuje Marie Plochová Hlávková

Psychologická astrologie je moderní astrologická disciplína, která pomocí rozboru horoskopu odkrývá naše autentické vnitřní energie, schopnosti a dispozice. Můžeme zjistit, zda opravdu žijeme svůj život a podíváme se na hlubší příčiny a souvislosti svých problémů.

Používám psychologickou astrologii zcela specifickým a originálním způsobem, kdy se nejedná o můj monolog a prostý popis konstelací, ale společně s klientem hledáme v dialogu nad horoskopem jádro jeho životních problémů a hlubší souvislosti. Odkrýváme generační či jiné neharmonie a zvědomujeme pravé energie dle aktuální vývojové fáze dotyčného. I proto neposkytuji k horoskopu žádný text, protože rozbor vzniká přímo na místě z dialogu a je tedy nutné osobní setkání. Není mi příjemné nahrávání na diktafon, neboť se jedná o hluboký terapeutický rozhovor a při nahrávání se nemůžu uvolnit. Proto nahrávání nedoporučuji, ale je možné si cokoliv z našeho rozhovoru zapisovat na papír. Před návštěvou doporučuji přečíst si nějaké mé články s astropsychologickou tematikou nebo mou knihu Hvězdy a duše, abyste věděli, jakým psychologickým způsobem s horoskopem pracuji a neočekávali klasický rozbor.

Osobní horoskop

 • rozbor schopností, dispozic a životního zaměření člověka
 • metoda rozbor živlů – originální metoda Marie Plochové Hlávkové, která zjišťuje, zdali žijeme svůj pravý temperament, nebo zdali žijeme nevědomě tzv. převrácený temperament
 • hledání hlubších příčin problémů – psychických nebo fyzických potíží, vztahových neharmonií, atd.
 • analýza nezpracovaných generačních zátěží, která jsme získali od předků

 • rozbor jednotlivých životních oblastí podle zájmu: zaměstnání, partnerské vztahy, rodina, děti, zdraví a konkrétní psychické příčiny zdravotních problémů, atd.

 • orientace, kudy vede naše životní cesta a zdali jdeme správným směrem

 • Rozbor osobního horoskopu trvá obvykle dvě hodiny (120 minut), provádí se při osobním setkání. Písemnou formou rozbor nezasílám.

Partnerský horoskop – srovnání horoskopů dvou a více osob

 • detailní rozbor vztahu

 • jak se k sobě tyto osoby energeticky hodí

 • pozitivní či negativní aspekty vztahu

 • oblasti, v nichž je mezi dvěma osobami harmonie či napětí, možnosti řešení

 • Rozbor horoskopu partnerského trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat alespoň jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

Předpovědní metody – solární horoskop a tranzity

 • rozbor současné životní situace a hlubší pochopení toho, co se děje
 • témata, která bude nutné řešit v nejbližší době
 • vyhlídky do blízkých měsíců
 • Rozbor solárního horoskopu a tranzitů trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat minimálně jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

Dětský horoskop

 • rozbor horoskopu dítěte, generační souvislosti a napojení dítěte na rodinné modely
 • zdravý potenciál a energie dítěte, možnosti jeho budoucího zaměření

 • rozbor problematických aspektů chování dítěte
 • Rozbor dětského horoskopu trvá jednu hodinu (60 minut).

Astrologický výpočet vhodného data

Svatební horoskop, vhodný datum pro zahájení podnikání, datum pro různé důležité události v životě, datum operace, atd.. Vždy hledám astrologicky nejharmoničtější datum pro danou událost, v rámci určitého časového rozmezí. Cena za výpočet je 1500 Kč a zahrnuje krátkou instruktáž k vypočtenému termínu nebo několik krátkých mailů s popisem daného termínu. (Toto je jediná metoda, kterou realizuji případně i na dálku, po mailu.)

Pro sestavení horoskopu je třeba dodat údaje: hodina, datum a místo narození.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Viz informace o ochraně osobních údajů zde.

 • Pokud máte zájem, nejlépe zatelefonujte a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.

Psychologická astrologie

 • Cena 1500 Kč za 60 minut konzultace

 • 120 minut konzultace nad osobním horoskopem stojí 3000 Kč.

 • Výpočet vhodného data k události – 1500 Kč

Storno podmínky:

Pokud chcete hodinu zrušit, je potřeba zavolat nebo napsat sms nejpozději do 24 hodin předem. Pokud z jakéhokoliv důvodu zrušíte sezení po storno limitu 24 hodin, nebo nepřijdete, uhradíte nám plnou cenu za promeškanou konzultaci. Storno podmínky opravdu dodržujeme a neděláme výjimky. Objednáním na sebe berete odpovědnost za dodržení storno podmínek. Děkujeme.

Peníze přijímáme v hotovosti – platba na místě při osobním setkání.

Pokud dorazíte na konzultaci v předstihu, zazvoňte na zvonek maximálně o 5 minut dříve. Děkujeme.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Viz informace o ochraně osobních údajů zde.