Profesionální výcvik Hlubinné přestrukturace

pod vedením Marie Plochové Hlávkové a Pavla Plocha

výcvik hlubinné přestrukturace

Běh č. 2: únor 2021 – červen 2022

Srdečně vás zveme na profesionální výcvik Hlubinné přestrukturace

Výcvik vám poskytne komplexní nástroje pro práci s vlastními klienty při hloubkových konzultacích práce na sobě, a zároveň získáte silný nástroj sebepoznání. Rozvinete si dovednosti v doprovázení druhých při hlubinném sebepoznání, naučíte se podporovat je ve zpracování jejich psychických i fyzických problémů a budete jim pomáhat při odstraňování blokád. Součástí výcviku je i práce na sobě a zvědomování svých vlastních témat. Výcvik probíhá formou předávání informací a zkušeností spolu s praktickými experimenty, které vám umožní vyzkoušet si různé variace práce s klienty na vlastní kůži.

Výcvik je určený pro kohokoliv (lidé z terapeutických oborů i mimo obor) a není limitovaný dosaženým vzděláním. Důležité však je, aby zájemce o výcvik disponoval empatií a chutí pomáhat druhým (i sobě) na cestě sebepoznání.

(Nejedná se o psychoterapeutický výcvik, ale o výcvik v metodě hloubkové práce na sobě a zpracování blokací. Hlubinná přestrukturace patří do kategorie esotericko-terapeutických metod, jako je třeba Terapie Cesta, Terapie RUŠ, Regresní terapie, Etikoterapie, Rodinné konstelace, Kineziologie, atd.)

Podrobný program výcviku a termíny najdete níže.

Informace k metodě

Metodu Hlubinná přestrukturace vytvořila astropsycholožka a terapeutka Marie Plochová Hlávková na základě své dvacetileté terapeutické praxe. Hlubinná přestrukturace je metoda práce na sobě, která se zaměřuje na identifikaci kořenů problémů v hloubce a na uvolňování blokád přes emoce nebo tělo.

Hlubinná přestrukturace má terapeutické a esoterické kořeny. Inspiruje se principy psychologické astrologie a alchymie v pojetí C. G. Junga, vychází z hermetiky Herma Trismegista. Terapeutické kořeny vycházejí z linie C. G. Junga a jeho pokračovatelů, dále od Alice Millerové, Artura Janova a Petera Levina. Samostatnou linií jsou východiska v podobě Gestalt terapie a konkrétně Fritze Perlse, dále psychosomatiky v pojetí Ruedigera Dahlkeho.

Podmínka pro vstup do výcviku: Abyste si ujasnili, zda o výcvik máte opravdu zájem, je potřeba absolvovat úvodní jednodenní kurz Seznámení s Hlubinnou přestrukturací (viz zde), nebo přijít několikrát na individuální terapeutické hodiny k Marii Plochové Hlávkové nebo k Pavlu Plochovi.

Schéma výcviku

Výcvik se skládá z dvanácti víkendových kurzů (pátek odpoledne od 16:00 do 19:00, sobota od 9:30 do 18:30, neděle od 9:30 do 16:30). Páteční blok probíhá pod vedením Pavla Plocha a je věnovaný skupinové práci na vlastních tématech (během výcviku se ukazuje každému účastníkovi velké množství vlastních témat a v pátek bude vždy prostor je krátce zreflektovat.). Účast na pátečním bloku je dobrovolná (kromě prvního a posledního setkání), ale je součástí ceny výcviku. Soboty a neděle pod vedením převážně Marie Plochové Hlávkové jsou věnované předávání informací a zkušeností, a zároveň nácviku dovedností práce s klienty. Soboty a neděle jsou povinné, za celý výcvik je možné bez náhrady zrušit pouze jeden den výcviku (so. nebo ne.). Pokud by neúčast přesáhla jeden den, je třeba se domluvit na placené náhradě v podobě buď individuální hodiny, nebo v případě dalšího běhu výcviku se zúčastnit daného kurzu s druhou skupinou.

Součástí výcviku je také 8 hodin skupinové supervize (bude vypsáno několik čtyřhodinových supervizí vždy pro 6 osob.), a minimálně 2 hodiny individuální supervize přímo u Marie Plochové Hlávkové. (Supervize je odborný dohled a podpora pro práci s vlastními klienty, sdílení zkušeností při rozjezdu vlastní praxe, atd..)

Podmínkou pro absolvování je také minimálně 12 hodin individuálního sezení hlubinné přestrukturace v roli klienta u Marie Plochové Hlávkové nebo u Pavla Plocha (pokud jste tyto hodiny již v minulosti absolvovali, započítají se vám). (Pozor – Marie Plochová Hlávková má plný stav klientů a přijímá nyní klienty pouze na čekací listinu, tudíž pokud máte zájem o individuální hodiny u ní, je třeba se ve větším předstihu zapsat na pořadník.)

Podmínky a cena

Cena za celý výcvik je 50 400 Kč. (Cena za jeden kurz výcviku (pá-ne) je 4200 Kč, ale podmínkou je absolvování všech 12.bloků.)

Zvlášť se platí cena za skupinovou čtyřhodinovou supervizi – 1000 Kč. Cena za individuální jednohodinovou supervizi je 1000 Kč. Cena za individuální hodinu hlubinné přestrukturace je 1000 Kč.
Volitelně bude k výcviku vypsán seminář Základy Astropsychologie – rozbor živlů.

Podmínkou absolvování je účast na všech víkendech (so+ne), první a poslední páteční skupině, supervizích a individuálních hodinách Hlubinné přestrukturace. Z vážných důvodů je možné omluvit účast na jednom dni (so/ne) za celý výcvik, peníze za promeškaný kurz se nevrací.
Pro absolvování výcviku je potřeba na posledním kurzu představit buď písemnou práci o Hlubinné přestrukturaci, nebo mluvenou prezentaci vycházející z vlastních zkušeností s Hlubinnou přestrukturací.
Účastník, který bude vyhodnocen jako způsobilý k vykonávání praxe HP,  obdrží certifikát, který jej opravňuje být oficiálním průvodcem Hlubinné přestrukturace. Tento certifikát není akreditovaný u žádné oficiální instituce v ČR, ale udává měřítko kvality v provázení Hlubinnou přestrukturací a poskytuje záštitu Centra Vědomí a zakladatelky Marie Plochové Hlávkové. Absolvent získává oprávnění používat název Hlubinná přestrukturace v rámci své vlastní praxe.

Podrobný program výcviku

Kurz 1 – Základy: Podrobné popsání principů HP – čtyři klíčová teoretická východiska. Základní role praktikanta HP. Vymezení podmínek práce a kontrakt s klientem, etická pravidla při práci s klienty. Plynutí vs. řízení práce. Práce s principem „jak uvnitř, tak navenek“ v praxi. „Chytáky“ prvních hodin s klienty.

Lekce 2 – Příčiny: Odkrývání příčin problémů klientů – klíčový postup: práce s „vědomím normy“. Zdravý stav vs. blokády. Práce s různými variantami traumat – prenatál, porod, nechtěnost, citová deprivace, zneužívání, alkoholismus, atd…. Hledisko vývojové psychologie v Hlubinné přestrukturaci. Individualizovaný přístup ke klientovi a nesrovnávání.

Lekce 3 – Emoce: Práce s emocemi klienta – důležitost emocí a podrobné postupy, jak s nimi pracovat. Téma soucit k sobě a zcitlivění k sobě v praxi. První, druhá a třetí derivace při práci s emocemi. Varianty znecitlivělosti klienta a jak s nimi pracovat. Vytváření spojení mezi současnými emocemi a minulostí.

Lekce 4 – Experimenty: Nejdůležitější experimenty pro prohloubení emocí klienta a zvědomění jeho zranění: Vnitřní dítě, pečující bytost, problematická osoba, vracení vzorců, epitaf, pohádka. Podrobná analýza experimentů a jejich různé variace. Přizpůsobení experimentů na míru klienta. Aktivní práce s imaginacemi.

Lekce 5 – Tělo: Práce s tělem a přítomným okamžikem – způsoby napojení na tělo a práce s vybíjením starého náboje. Pociťovaný vjem a jeho sledování. Strategie útok/útěk. Práce se sexualitou. Strategie práce se zdroji.

Lekce 6 – Gestalt: Nejdůležitější prvky Gestalt terapie v praxi HP. Princip tady a teď, vztah s klientem a samotný proces z role pozorovatele. Transparentní komunikace odkrývající pocity a obrazy průvodce, já výrok, figura, práce s polem, uzavřený vs neuzavřený tvar. Paradoxní teorie změny, impass. Obrany a práce s nimi. Práce s vnitřní částí.

Lekce 7 – Vzorce a mechanismy: Vzorce a mechanismy chování klienta a práce s nimi. Lidská diagnostika a role oficiální psychologické diagnostiky při práci s klientem. Práce se silnými vzorci sebedestrukce nebo destrukce směrem ven, a s pocity viny. Velmi častý vzorec „despota – oběť“ + vědomí normy ve vztazích.

Lekce 8 – Projekce a přenos: Práce se vztahem ke klientovi – projekce, přenos a protipřenos. Práce s přenosem přímo ve vztahu praktikant/klient. Přenos/projekce směrem ke druhým lidem, vnějšímu světu a příběhovým postavám. Základní principy stahování projekcí. Přenos negativní/pozitivní. Práce s protipřenosem + korektivní emocionální zkušenost. Zpracování vlastních témat průvodce a neprojektování na klienta. 

Lekce 9 – Sny: Práce se sny a způsoby jejich interpretace v HP. Subjektivní a objektivní rovina snu a jak s nimi pracovat. Individualizovaný vs. objektivní význam symbolů ve snu. Práce se stínem ve snu. Základní archetypy a symboly, vývojové řady snů. Vstupování do snu a aktivní práce s jednotlivými figurami, doimaginování příběhu.

Lekce 10 – Psychosomatika a pohádky: Práce se zdravotními příznaky – chytání psychických souvislostí a příčin. Obecné i individualizované verze interpretací. Podrobný symbolismus lidského těla dle astropsychologie i R.Dahlkeho. Komplexní spojení – od příznaku směřujeme do hloubky. Práce s konkrétní tělesnou částí a příznakem v okamžiku tady a teď. Vybrané pohádky a mýty a jejich interpretace v kontextu procesu HP.

Lekce 11Problematická místa: Problematická místa práce s klienty – klient „útěkář“, klient s velkými problémy, oříškový klient. Klient s úzkostnými a depresivními stavy. Jak pracovat s otevřeně konfliktní situací. Předimenzované emoce a práce s nimi. Hledání vlastního individuálního stylu práce s klienty, témata k rozjezdu vlastní praxe. Úskalí esoterických teorií v praxi.

Lekce 12 – Závěrečné shrnutí: Velká sumarizace teorie a závěrečné opakování. Prezentace účastníků a předávání certifikátů úspěšným absolventům.

Místo konání

Centrum Vědomí, Pod Zvonařkou 2317/1, Praha 2 – Vinohrady

Termíny výcviku – běh č.2

12-14.2. 2021

19.-21.3. 2021

30.4-2.5. 2021

11.-13.6. 2021

3.-5.9.2021

15.-17.10.2021

26.-28.11.2021

další termíny budou upřesněny

(dle domluvy bude možné některý volný den v roce 2021 navštívit i nepovinný seminář z astropsychologie – Rozbor živlů.)

S sebou

Pohodlné oblečení, svačina, propiska, sešit na zápisky, případně podložka pro sezení na zemi nebo deka, přezůvky (nějaké jsou k dispozici)

Způsob objednání a rezervace výcviku, storno podmínky

Předběžnou rezervaci místa na výcviku udělejte zasláním emailu na centrum.vedomi@gmail.com . Potvrdíme si Váš záměr nastoupit do výcviku a domluvíme se na absolvovaní úvodního semináře Seznámení s Hlubinnou přestrukturací nebo na hodinách s Marií Plochovou Hlávkovou. Poté obdržíte závaznou přihlášku a výzvu k platbě rezervačního poplatku, který činí 4200 Kč. Místo na výcviku budete mít zaručené až v okamžiku připsání tohoto poplatku na náš účet, proto vám doporučujeme uhradit tuto částku co nejdříve.
Tento rezervační poplatek slouží jako platba za poslední, dvanáctý blok výcviku. Tato platba za poslední část výcviku slouží zároveň jako storno poplatek v případě předčasného ukončení výcviku, a to v plné výši. (Storno platí i v případě, pokud byste si rozmysleli svou účast na výcviku méně než 1 měsíc před výcvikem.)
Dále se před zahájením výcviku hradí cena za první blok výcviku (4200kč), a to nejpozději 1 měsíc před zahájením výcviku. Další platby za výcvik je možné uskutečnit dle domluvy po jednotlivých kurzech – vždy nejpozději jeden měsíc v předstihu se platí na další kurz. (Pokud by se účastník neúčastnil již zaplaceného kurzu, tato částka se již nevrací.) Další možností je platba vždy dopředu za čtyři bloky nebo platba najednou celé sumy. Číslo účtu vám bude zasláno v přihlášce, doklad o zaplacení obdržíte na výcviku, nebo můžeme zaslat elektronicky.

Podpora výcviku a komunita Hlubinné přestrukturace

Součástí výcviku je možnost zapojit se do komunity kolem Hlubinné přestrukturace. Účastníci výcviku budou mít možnost přispívat do webových stránek věnovaných Hlubinné přestrukuraci (www.hlubinnaprestrukturace.cz), a také komunikovat s lidmi v uzavřené skupině Hlubinná přestrukturace na Facebooku. Na webových stránkách je také uvedený seznam absolventů/praktikantů Hlubinné přestrukturace. Celým výcvikem se prolíná podpora pro rozjezd práce s klienty a součástí jsou i nepovinné rozvojové semináře k různým tématům, kupříkladu seminář Základy propagace. Následně jsou k dispozici každoroční dobrovolné skupinové supervize, na nichž si absolvent může utvrdit a rozšířit své znalosti.

Naším záměrem je budovat kolem Hlubinné přestrukturace komunitu lidí, kteří vnímají hloubkovou práci na sobě jako smysl a zároveň životní styl. Ve sdílení je síla a doufáme, že právě to objevíme všichni na Výcviku Hlubinné přestrukturace. Těšíme se na vás! Marie Plochová Hlávková a Pavel Ploch