Profesionální výcvik Hlubinné přestrukturace

pod vedením Marie Plochové Hlávkové a Pavla Plocha

Běh č. 2: září 2020 – únor 2022

Srdečně vás zveme na profesionální výcvik Hlubinné přestrukturace

Výcvik vám poskytne praktické nástroje pro práci s vlastními klienty při hloubkových terapeutických konzultacích, a zároveň získáte silný nástroj sebepoznání. Rozvinete si dovednosti v doprovázení druhých při hlubinné práci na sobě, naučíte se podporovat je ve zpracování jejich psychických i fyzických problémů a budete jim pomáhat při odstraňování blokád. Součástí výcviku je i práce na sobě a zvědomování svých vlastních témat. Výcvik bude probíhat formou předávání informací a zkušeností spolu s praktickými experimenty, které vám umožní vyzkoušet si různé variace práce s klienty na vlastní kůži.

Výcvik je určený pro kohokoliv (lidé z terapeutických oborů i mimo obor) a není limitovaný dosaženým vzděláním. Důležité však je, aby zájemce o výcvik disponoval empatií a chutí pomáhat druhým (i sobě) na cestě sebepoznání.

Podrobný program výcviku najdete níže.

Informace k metodě

Metodu Hlubinná přestrukturace vytvořila astropsycholožka a terapeutka Marie Plochová Hlávková na základě své dvacetileté terapeutické praxe. Hlubinná přestrukturace je metoda práce na sobě, která se zaměřuje na identifikaci kořenů problémů v hloubce a na uvolňování blokád přes emoce nebo tělo.

Hlubinná přestrukturace má terapeutické a esoterické kořeny. Inspiruje se principy psychologické astrologie a alchymie v pojetí C. G. Junga, vychází z hermetiky Herma Trismegista. Terapeutické kořeny vycházejí z linie C. G. Junga a jeho pokračovatelů, dále od Alice Millerové, Artura Janova a Petera Levina. Samostatnou linií je východisko v podobě Gestalt terapie a konkrétně Fritze Perlse, dále psychosomatiky v pojetí Ruedigera Dahlkeho.

Základní podmínkou pro vstup do výcviku je absolvování úvodního kurzu Seznámení s Hlubinnou přestrukturací (viz zde), nebo dlouhodobá docházka k Marii Plochové Hlávkové na individuální terapeutické hodiny (ne kranio).

Schéma výcviku

Výcvik se skládá z dvanácti víkendových bloků (pátek odpoledne od 16:00 do 19:00, sobota od 9:30 do 18:30, neděle od 9:30 do 16:30). Páteční blok pod vedením Pavla Plocha je věnovaný vlastnímu procesu ve formě skupinové práce na vlastních tématech (během výcviku se ukazuje každému účastníkovi velké množství vlastních témat a v pátek bude vždy prostor se na ně podívat). Účast na pátečním bloku je dobrovolná (kromě prvního a posledního setkání), ale je součástí ceny výcviku. Soboty a neděle pod vedením převážně Marie Plochové Hlávkové jsou povinné, za celý výcvik je možné bez náhrady zrušit pouze jeden den výcviku. Pokud by neúčast přesáhla jeden den, je třeba se domluvit na placené náhradě v podobě buď individuální hodiny, nebo v případě dalšího běhu výcviku se zúčastnit daného bloku s druhou skupinou.

Součástí výcviku je také 8 hodin skupinové supervize (bude vypsáno několik čtyřhodinových supervizí vždy pro 6 osob.), a minimálně 2 hodiny individuální supervize přímo u Marie Plochové Hlávkové.
Podmínkou pro absolvování je také minimálně 12 hodin individuálního sezení hlubinné přestrukturace v roli klienta u Marie Plochové Hlávkové nebo u Pavla Plocha (pokud jste tyto hodiny již v minulosti absolvovali, započítají se vám).

Podmínky a cena

Cena za celý výcvik je 50 400 Kč. (Cena za jeden blok výcviku je 4200 Kč, ale podmínkou je absolvování všech 12.bloků.)

Zvlášť se platí cena za skupinovou čtyřhodinovou supervizi – 1200 Kč. Cena za individuální jednohodinovou supervizi je 1200 Kč. Cena za individuální hodinu hlubinné přestrukturace je 1000 Kč.
Volitelně bude k výcviku vypsán seminář Základy Astropsychologie a rozbor živlů.

Podmínkou absolvování je účast na všech víkendech (so+ne), první a poslední páteční skupině, supervizích a individuálních hodinách hlubinné přestrukturace. Z vážných důvodů je možné omluvit účast na jednom dni (so/ne) za celý výcvik, peníze za promeškaný kurz se nevrací.
Pro absolvování výcviku je potřeba na posledním bloku představit buď písemnou práci o hlubinné přestrukturaci, nebo mluvenou prezentaci vycházející z vlastních zkušeností s hlubinnou přestrukturací.
Absolvent obdrží certifikát, který jej opravňuje být oficiálním průvodcem hlubinné přestrukturace. Tento certifikát není akreditovaný u žádné oficiální instituce v ČR, ale udává měřítko kvality v provázení hlubinnou přestrukturací a poskytuje záštitu Centra Vědomí a zakladatelky Marie Plochové Hlávkové. Absolvent získává oprávnění používat název Hlubinná přestrukturace v rámci své vlastní praxe.

Podrobný program výcviku

1) Vymezení podmínek práce a kontrakt s klientem. Vnitřní i vnější hranice, etická pravidla při práci s klienty. Vracení odpovědnosti klientovi a prostor pro klienta. Plynutí vs. řízení práce. Práce s principem „jak uvnitř, tak navenek“ v praxi.

2) Způsoby odkrývání možných příčin problémů klientů, sumarizace příčin, práce s různými variantami traumat. Hledisko vývojové psychologie v hlubinné přestrukturaci. Individualizovaný přístup ke klientovi a nesrovnávání.

3) Práce s emocemi klienta i průvodce. Téma soucit k sobě, zcitlivění k sobě a odpouštění v praxi. Empatie. První, druhá a třetí derivace při práci s emocemi. Vytváření spojení.

4) Vnitřní dítě a další experimenty, pečující bytost, vnitřní rodiče, generační linie, epitaf, atd.. Aktivní práce s imaginacemi.

5) Práce s tělem a přítomným okamžikem, způsoby napojení na tělo a práce s vybíjením starého náboje. Pociťovaný vjem a jeho sledování. Strategie práce se zdroji.

6) Prvky gestalt terapie, já výrok, figura, proflexe, pocity a obrazy průvodce. Paradoxní teorie změny, impass, posílení aktuálního stavu. Obrany a práce s nimi.

7) Vzorce a mechanismy chování klienta a práce s nimi, role pozorovatele. Práce s velmi častým vzorcem „despota – oběť“. Lidská diagnostika a role oficiální psychologické diagnostiky při práci s klienty.

8) Práce s přenosem a protipřenosem, práce se vztahem ke klientovi. Korektivní emocionální zkušenost. Zpracování vlastních témat průvodce a neprojektování. Aktivní práce se stahováním projekcí z prostředí klienta.

9) Práce se sny, způsoby interpretace, subjektivní a objektivní rovina snu, vývojové řady snů, archetypy a mýty.

10) Práce se zdravotními příznaky, možné typy interpretace a propojení s příčinami. Obecné i individualizované verze interpretací. Symbolismus lidského těla dle astropsychologie i R.Dahlkeho.

11) Zablokovaný a problematický klient, klient s velkými problémy, oříškový klient. Jak pracovat s konfliktní situací. Léčky a úskalí práce s klienty.

12) Velká sumarizace teorie a závěrečné opakování. Prezentace účastníků a předávání certifikátů úspěšným absolventům.

Místo konání

Centrum Vědomí, Pod Zvonařkou 2317/1, Praha 2 – Vinohrady

Termíny výcviku – běh č.2

25-27.9. 2020

5.11.-8.11. 2020

8.-10.1. 2021

11-13.2. 2021 (v tomto termínu bude možné se zúčastnit v pátek 11.2. i nepovinného semináře Základy astropsychologie)

19.-21.3. 2021

30.4-2.5. 2021

11.-13.6. 2021

další termíny budou upřesněny

 

S sebou

Pohodlné oblečení, svačina, propiska, sešit na zápisky, případně podložka pro sezení na zemi nebo deka, přezůvky (nějaké jsou k dispozici)

Způsob objednání a rezervace výcviku, storno podmínky

Předběžnou rezervaci místa na výcviku udělejte zasláním emailu na centrum.vedomi@gmail.com . Potvrdíme si Váš záměr nastoupit do výcviku a domluvíme se na absolvovaní úvodního semináře Seznámení s Hlubinnou přestrukturací nebo na hodinách s Marií Plochovou Hlávkovou. Poté obdržíte závaznou přihlášku a výzvu k platbě rezervačního poplatku, který činí 4200 Kč. Místo na výcviku budete mít zaručené až v okamžiku připsání tohoto poplatku na náš účet, proto vám doporučujeme uhradit tuto částku co nejdříve.
Tento rezervační poplatek slouží jako platba za poslední, dvanáctý blok výcviku. Tato platba za poslední část výcviku slouží zároveň jako storno poplatek v případě předčasného ukončení výcviku, a to v plné výši. (Storno platí i v případě, pokud byste si rozmysleli svou účast na výcviku méně než 1 měsíc před výcvikem.)
Dále se před zahájením výcviku hradí cena za první blok výcviku (4200kč), a to nejpozději 1 měsíc před zahájením výcviku.

Další platby za výcvik je možné uskutečnit dle domluvy po jednotlivých blocích – vždy dopředu na konci bloku se platí na další blok. Další možností je platba vždy dopředu za čtyři bloky nebo platba najednou celé sumy.
Číslo účtu vám bude zasláno v přihlášce, doklad o zaplacení obdržíte na výcviku, nebo můžeme zaslat elektronicky.

Podpora výcviku a komunita Hlubinné přestrukturace

Součástí výcviku bude možnost zapojit se do komunity kolem Hlubinné přestrukturace. Účastníci výcviku budou mít možnost přispívat do nově budovaných webových stránek věnovaných Hlubinné přestrukuraci, a také komunikovat s lidmi v uzavřené skupině Hlubinná přestrukturace na Facebooku. Na těchto webových stránkách bude také uvedený seznam absolventů Hlubinné přestrukturace a tím pádem i možnost propagovat praxi absolventů. Dále se celým výcvikem bude prolínat podpora pro rozjezd práce s klienty.

Po absolvování výcviku budeme nabízet účastíkům výcviků dobrovolnou možnost účastnit se každý rok supervizí, případně rozvíjejících workshopů na různá témata. Naším záměrem je vybudovat kolem Hlubinné přestrukturace skupinu lidí, kteří vnímají hloubkovou práci na sobě jako smysl a zároveň životní styl. Ve sdílení je síla a doufáme, že právě to objevíme všichni na Výcviku Hlubinné přestrukturace. Těšíme se na vás! Marie Plochová Hlávková a Pavel Ploch