Hlubinná přestrukturace

Hlubinná terapie - přestrukturace

Hlubinné konzultace Marie Plochová Hlávková Pavel Ploch

Nabízíme možnost podívat se hlouběji ke kořenům vašich psychických i fyzických problémů. Pomáháme řešit osobní i vztahové problémy, emoční potíže, obavy, smutky, pocity méněcennosti i různé další těžkosti. Pomůžeme vám odkrýt hlubší příčiny vašich problémů a zpracovat je tak, aby vás již neobtěžovaly. Doprovodíme vás k pochopení nových souvislostí. Zaměřujeme se na uvolňování blokád a starých napětí přes emoce nebo přes tělo. Vyvinuli jsme vlastní osobitý styl, který nazýváme Hlubinná přestrukturace. Tato metoda se prioritně orientuje na zpracování hlubších příčin problémů. Dodržujeme etickou zásadu mlčenlivosti a tajemství. Pro lepší pochopení způsobu, jakým s klienty pracujeme, doporučujeme přečtení knihy Hlubinná přestrukturace.

Pro koho je tento způsob práce vhodný?

Nabízíme pouze individuální sezení. Sezení jsou vhodná pro každého člověka, který se chce více zabývat sám sebou. Přijímáme klienty ve věkové kategorii od 14 let výše.

Jak dlouho sezení trvají?

Obvykle se jedná o dlouhodobý proces, který trvá od tří měsíců do několika let. Pro hlubší sebepoznání a trvalé pozitivní změny je třeba intenzivní práce a pravidelné setkávání. Interval schůzek bývá obvykle jednou týdně na hodinu či jednou za 14 dní na hodinu.  Je možné se domluvit i na jednorázové hodině, ovšem efekt takovéto konzultace bude oproti dlouhodobé práci menší.

Jaké postupy používáme?

Při sezení používáme především metodu s názvem Hlubinná přestrukturace, kterou vyvinula na základě své mnohaleté praxe Marie Plochová Hlávková. Pracujeme v hloubce na odkrytí a zpracování hlubších příčin problémů, pomocí práce s emocemi nebo i s vnímáním těla. Dále se inspirujeme metodami souvisejícími s Gestalt terapií a dalšími postupy, jako jsou kupříkladu práce s traumatem, hlubinná terapie, práce s vnitřním dítětem, astro-terapie, práce se sny, prvky rodinných konstelací, tarot, atd.. Kombinaci těchto postupů volíme vždy s ohledem na aktuální potřeby klienta.

Práce se sny je velmi populární metoda, kdy s klienty analyzujeme sny a interpretujeme je. Sny odrážejí naše vnitřní procesy a neharmonie, a zároveň nám symbolickou formou nabízejí lék či klíč k řešení. V průběhu práce na sobě se tak snažíme porozumět těmto hlasům nevědomí a nasloucháme jejich poselství.

Psychosomatika je další důležitá součást naší práce. V Centru Vědomí přistupujeme ke všem zdravotním příznakům psychosomatickým způsobem – vycházíme z toho, že každé onemocnění má hlubší psychické podhoubí. Nezaměřujeme se tedy s klienty na potlačení příznaků jejich nemocí, ale zkoumáme psychické příčiny a neharmonie, které se skrývají za zdravotním příznakem.

  • Pokud máte zájem, nejlépe zatelefonujte a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.

Terapeutické konzultace – Hlubinná přestrukturace

  • Cena individuální konzultace je 1000 Kč za 55 minut.

  • Cena párové konzultace je 1500 Kč za 55 minut.

  • Cena skupinové konzultace je stanovena individuálně.

Storno podmínky:

Pokud chcete hodinu zrušit, je potřeba zavolat nebo napsat sms nejpozději do 24 hodin předem. Pokud z jakéhokoliv důvodu zrušíte sezení po storno limitu 24 hodin, nebo nepřijdete, uhradíte nám plnou cenu za promeškanou konzultaci. Storno podmínky opravdu dodržujeme a neděláme výjimky. Objednáním na sebe berete odpovědnost za dodržení storno podmínek. Děkujeme.

Peníze přijímáme v hotovosti – platba na místě při osobním setkání.

Pokud dorazíte na konzultaci v předstihu, zazvoňte na zvonek maximálně o 5 minut dříve. Děkujeme.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Viz informace o ochraně osobních údajů zde.