terapie – hlubinná přestrukturace

Terapeutické konzultace Hlubinné přestrukturace poskytuje Marie Plochová Hlávková a Pavel Ploch

Nabízíme možnost podívat se hlouběji ke kořenům vašich psychických i fyzických problémů. Pomáháme řešit osobní i vztahové problémy, obavy, nejistoty, smutky či další těžkosti. Konzultace v našem podání pomáhají zpracovávat hlubší příčiny našich problémů, které si většinou plně neuvědomujeme nebo je nemáme na emocionální úrovni vyčištěné. Vyvinuli jsme vlastní osobitý styl, který nazýváme Hlubinná přestrukturace. Tato metoda se prioritně orientuje na zpracování hlubších příčin problémů. Dodržujeme etickou zásadu mlčenlivosti a tajemství. Pro lepší pochopení způsobu, jakým s klienty pracujeme, doporučujeme přečtení knihy Léčení duše

Pro koho je tento způsob práce vhodný?

Sezení jsou vhodná pro každého člověka, který se chce více zabývat sám sebou. Přijímáme klienty ve věkové kategorii od 14 let výše. Marie Plochová Hlávková nabízí pouze individuální sezení, Pavel Ploch praktikuje i skupinovou nebo párovou práci.

Jak dlouho terapeutická sezení trvají?

U individuálních konzultací se jedná obvykle o dlouhodobý proces, který trvá od tří měsíců do několika let. Pro hlubší sebepoznání a trvalé pozitivní změny je třeba intenzivní práce a pravidelné setkávání. Interval schůzek bývá obvykle jednou týdně na hodinu či jednou za 14 dní na hodinu.  Je možné se domluvit i na jednorázové hodině, ovšem je třeba počítat s tím, že efekt takovéto konzultace bude oproti dlouhodobé práci mnohem menší. Skupinová nebo párová práce bývá kratší. Je možná pouze jedna hodina, která pomůže vyladit vztahy, nebo několik navazujících hodin.

Terapeutické metody

Při sezení používáme především metodu s názvem Hlubinná přestrukturace, kterou vyvinula na základě své mnohaleté praxe Marie Plochová Hlávková. Je to extrakt úspěšných postupů a technik, které od roku 1999 u klientů nejvíce fungovaly, a které klienty opravdu efektivně posunuly dál v jejich  vývoji a při zpracování jejich problémů. Pracujeme v hloubce na odkrytí a zpracování hlubších příčin problémů. Současně dochází i k proměně starých nefunkčních rolí a mechanismů chování směrem k větší autenticitě. Směřujeme k tomu, kdo doopravdy jsme. Pokud klientům vyhovuje náš styl práce, po dlouhodobém procesu odcházejí jiní, proměnění. Jsou více sami sebou a to je ten cíl.

Dále používáme metody související s Gestalt terapií a dalšími postupy, jako jsou kupříkladu práce s traumatem, hlubinná terapie, práce s vnitřním dítětem, astro-terapie, práce se sny, prvky rodinných konstelací, tarot, atd.. Kombinaci těchto metod volíme vždy s ohledem na aktuální potřeby klienta.

Velmi populární je postup práce se sny, kdy analyzujeme sny a interpretujeme je. Sny odrážejí naše vnitřní procesy a neharmonie, a zároveň nám symbolickou formou nabízejí lék či klíč k řešení. V průběhu terapeutické práce se tak snažíme porozumět těmto hlasům nevědomí a nasloucháme jejich poselství.

Ceny a podmínky terapeutické konzultace najdete zde.

Pokud máte zájem, nejlépe zatelefonujte a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.