Autorka: Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.

Článek byl zveřejněn v srpnovém časopisu Meduňka 2019

Ve své praxi se často setkávám s klienty, kteří se nemohou propracovat k naplněnému láskyplnému vztahu, ale zmítají se v nějakých vztahových neharmoniích. Buď nemají vztah vůbec a chtěli by ho, nebo vztah sice mají, ale pouze polovičatý nebo špatný a plný neharmonie. Mnoho lidí to okomentuje slovy, že žádný vztah není ideální a je třeba se s tím smířit. Osobně jsem ale jiného názoru. U většiny lidí, kteří mne vyhledají s problematickými vztahy, se totiž během práce na sobě ukáže, že nemají zpracovaná svá vlastní témata, své vlastní bloky. A pokud si v sobě nesou i třeba neuvědomělou temnotu, ta se pak neomylně promítá i do jejich partnerských vztahů. To znamená, že kupříkladu paní, která trpí se svým despotickým manželem, není obětí náhodného výběru nevhodného muže, ale nese si v sobě nezpracované téma z minulosti, kvůli kterému si podvědomě vybrala problematického partnera. Potom samozřejmě není řešení jen stále dokola naříkat na příšerného manžela, ale je třeba převzít odpovědnost za tento stav a začít si vnitřně zpracovávat příčinu své vlastní blokády, své vlastní stíny.

Tento fenomén problematických vztahů jsem nazvala „stínové vztahy“. Jsou to vztahy, které jsou „kontaminované“ nezpracovanými blokádami zúčastněných členů a proto jsou většinou nenaplněné, nekvalitní a plné stresu. Vždy říkám klientům, aby se hlavně s takovýmito stínovými vztahy nesmiřovali jako s normou, protože to není norma. Ke kvalitnímu a naplněnému vztahu je možné se propracovat, není to pohádka ani naivní iluze. Ale stojí to určité úsilí, protože si člověk musí sáhnout do svých vlastních temnot a podívat se na to, co jej v minulosti zablokovalo. C.G. Jung tvrdil, že archetyp animy a anima – vnitřní ženy a vnitřního muže, se nachází v nevědomí až pod vrstvou stínu. Pokud jsem žena a chci v realitě potkat muže, který se co nejvíce blíží mému vnitřnímu obrazu muže, musím si tedy nejdřív v sobě něco zvědomit. Musím si kupříkladu přiznat, jaké všechny negativní zkušenosti s muži mne v minulosti ovlivnily, zdali mám důvěru k druhým, jestli se mnou oba rodiče v dětství vytvořili blízký bezpečný vztah, atd..

Jedním z typů „stínových vztahů“ je nacházení si partnera, který je nedostupný, buď z důvodu velké fyzické vzdálenosti, nebo proto, že je ženatý. Nedávno jsem toto řešila s klientkou, která měla již dva roky vztah se ženatým mužem, jenž se stále nemohl rozhodnout, zdali od manželky odejde, nebo ne. Tato paní měla dosud jen velmi špatné nenaplněné vztahy, a proto když to kříslo se ženatým mužem a pocítila s ním poprvé v životě lásku, nedokázala se ho vzdát a silně na milenci visela. Onen muž zůstával ve vztahu s manželkou pouze kvůli jejich malému synovi, jinak bylo jeho manželství již dávno mrtvé.

Když jsem se bavila s klientkou více do hloubky a zkoumala její historické reálie, ukázalo se, že v původní rodině nezažila moc lásky. Byla částečně nechtěné dítě, matce byla na obtíž a byla na ni zlá. Otec byl většinou nepřítomný, protože hodně cestoval, a když byl doma, dcery se nikdy nezastal. Klientka jako dítě tedy nezažila trvalou lásku a blízkost rodičů a neviděla ani pěkný vztah mezi rodiči. Když dospěla, vyhledávala si podvědomě pouze nevhodné vztahy, kdy se k ní muži chovali buď ošklivě nebo je naopak odmítala ona. Pokud se do nějakého muže zamilovala, většinou to končilo tak, že za ním běhala jako pejsek a on o ni neměl zájem. Když na sobě v této fázi začala trochu terapeuticky pracovat a nějaké věci si uvědomila, poprvé v životě potkala muže, s nímž to bylo vzájemné, pěkné a láskyplné. Byla z toho jak v jiříkově vidění, ale posléze bohužel zjistila, že je ženatý a mohla se s ním tedy vídat jen tajně a velmi zřídkakdy. Nicméně i to byl určitý posun oproti původnímu stavu, protože již alespoň zakusila, jak vypadá pravá láska.

Dle slov klientky měl i její milenec nějaká svá témata nezpracovaná, proto také setrvával v nefunkčním vztahu s manželkou. Vyrůstal se silně dominantní matkou samoživitelkou, která si z něho udělala svého partnera a sluhu. Nikdy nedokázal matce oponovat a vymezit se proti ní, protože měl strach ze ztráty její lásky. A podobný vztah posléze vytvořil se svou manželkou, která byla také silně dominantní a on se proti ní nedokázal vymezit. Paralyzován strachem z toho, jak by se manželka zachovala kolem rozvodu, nebyl schopen udělat žádný krok kupředu.

S klientkou jsme se tedy dohodly, že je potřeba ještě o kousek posunout její stará stínová témata, aby nepaběrkovala lásku se svým milencem, stejně jako v dětství. Začaly jsme pracovat na jejích nezpracovaných blocích z minulosti, znovu jsme otevřely její téma nevyživenosti láskou, chybějící mateřskou lásku, chybějící vzor pěkného vztahu rodičů, atd.. Několik měsíců jsme se prohrabávaly bolestí, smutkem, opuštěností a zradou, vyteklo mnoho slz a uvolnilo se mnoho vzteku. Její milenec na sobě však nebyl schopen pracovat, odmítal vyhledat terapeuta a domníval se, že vše zvládne sám.

Po několika měsících práce na sobě došlo u klientky ke zlomu. Procítila si, že již nechce paběrkovat, trpět a čekat celé dny na možnost se s milencem alespoň na chvilku vidět. Položila mu nůž na krk. Muž však nebyl schopen žádného kroku dál, byl stejně ochromený strachem jako předtím a nedokázal udělat žádnou změnu. Ale klientka najednou věděla, že již toto nechce a dokázala se s ním rozejít. Prací na sobě se vymanila z role malého žadonícího dítěte, zakopala za sebe a šla vstříc nějakému budoucímu naplněnému vztahu. Po několika měsících od tohoto zlomu mi pak vítězoslavně hlásila, že si našla svobodného láskyplného muže, se kterým poprvé v životě zažívala blízkost bez jakýchkoliv překážek.

Toto je jeden příklad stínového vztahu a jeho zpracování. Typů stínových vztahů je samozřejmě více a podrobněji je popisuji v mé knize Hlubinná přestrukturace. Je nadějné vědět, že je možné si své stíny do určité míry zpracovat, a pak potkat naplněnou lásku, stejně jako klientka z mého příkladu.

Chcete od nás dostávat novinky? Registrujte se.