Autorka: Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D., astropsycholožka a terapeutka

Článek byl zveřejněn v říjnové Meduňce 2014

Ve své praxi se občas setkávám s klienty, kteří trpí revmatoidní artritidou neboli lidově revmatem a prožívají bolesti kloubů, které jim méně nebo více brání v pohybu. Při analýze jejich horoskopů velmi často nacházím konkrétní příbuzné konstelace, které velmi přesně odrážejí jejich psychické bloky, jež stojí za vznikem revmatu. Při rozhovoru s nimi se objevují podobné vzorce chování. Rozhodla jsem se proto čtenářům více přiblížit mé úvahy o psychických příčinách tohoto omenocnění.

Pokud si nejprve zjistíme o revmatoidní artritidě základní lékařské informace, dozvíme se, že se nejedná o onemocnění kloubů, ale o onemocnění imunitního systému. Jsou to právě buňky imunitního systému, které napadají kloubní výstelku a výsledkem je zánětlivé postižení daného kloubu, což je spojeno s bolestí a dalšími příznaky. Jistě nás zaujme skutečnost, že vlastní buňky napadají tělo dotyčného člověka, a ten pak trpí bolestmi, následně nepohyblivostí. Při psychologické interpretaci této skutečnosti se tedy dostáváme k tématům jako autoagrese mířená na schopnost pohybu, znemožnění pohybu, sebedestrukce zabraňující akci.

V knize Nemoc jako symbol interpretuje Ruediger Dahlke revma mimo jiné následujícím způsobem: „Stará, přežitá témata blokují další pokrok a možnost chopit se života. … Zadržovaná agrese ve vědomí, zato agresivní nápory proti vlastním kloubům….“ Takováto interpretace je pochopitelně velmi obecná a u každého člověka má choroba dle mých zkušeností ještě individuální významy a příčiny. Nicméně v obecných rysech se u klientů s revmatem setkávám s podobnými tématy. Velmi často se u nich objevuje zadržovaná, neprojevovaná přirozená agrese a zablokovaná schopnost se zdravě vymezit. Na druhou stranu vidím u těchto lidí někdy (ne vždy) projevy agrese nezdravé, přehnané a směřované na lidi, kterým nepatří.

Většinou v horoskopu těchto lidí najdeme zablokované mužské planety (Slunce, Mars, Jupiter), jejichž funkcí je zajišťovat přirozenou razanci, vymezování se, zdravou agresi, sebeprosazení, seberealizaci, aktivitu, expanzi, živost a pohyb směrem ven. Tyto planety jsou u lidí s revmatem nejčastěji poškozené planetami Saturn nebo Pluto, přičemž obě tyto planety korespondují s restriktivním působením – zdravé projevy mužské energie omezují a ochromují (Saturn) nebo zcela ničí a zabíjejí (Pluto). Blokády u lidí s revmatem většinou vznikají vlivem podmínek v původní rodině, které nebyly příznivé pro projev mužské energie, nebo vlivem dalších traumatických zkušeností. Výsledkem je pak ovšem sešněrovaná mužská energie, jíž dotyčný nemůže používat pro svůj pohyb a projev, dále neprojevený vztek otáčený proti sobě v podobě sebedestrukce a vlastního fyzického utrpení.

Tato témata se objevují jak ve vnějším fungování, tak symbolickým způsobem i ve snech těchto lidí. Mnoho lidí s revmatem mi líčilo své sny, v nichž chtějí někam jít, ale jde to strašně ztuha, jakoby proti nim foukal jakýsi protivítr a nemohou se téměř pohnout z místa. Potřebují utéct z místa nebezpečí, ale nejde to, jsou ztuhlí. Mohou se pohybovat pouze mnohem pomaleji než ostatní, atd. Tyto sny jednoznačně ukazují, že v psychice těchto lidí působí vnitřní psychická síla, která jde proti nim, blokuje jejich touhu po akci a pohybu, po svobodě. Jedné starší ženě s nepřetržitými bolestmi kloubů a malou hybností se zdál sen o kryse, která je uzavřená v kokosu a nemůže se dostat ven. Krysa zoufale běhá v kokosu, ale nic jí nepomáhá, kokos je neprodyšně uzavřený. Na příkladu tohoto snu vidíme, že se jedná o jakési vězení a nemožnost se z něj prokousat.

Jedna klientka trpící opakovanými revmatickými ataky (s konstelací Slunce/Saturn) mi v této souvislosti popisovala, že jako dítě nesměla skoro nic, vše jí rodiče zakazovali, vše musela dělat podle jejich představ (Saturn). Stala se z ní vzorná žákyně, idol všech učitelů, sedící tiše v lavici a vždy perfektně připravená, posléze v dospělosti vzorná pracovnice, nikdy nevybočující ze zaběhaných norem a pravidel a nikdy se nevztekající. Teprve při hlubinné přestrukturaci si začala uvědomovat, jak je její život spoutaný, nesvobodný, že se vlastně nemůže vnitřně ani hnout, neboť se identifikovala s omezujícími normami svých rodičů a sama se jimi začala řídit. Je zafixovaná v pozici hodné holčičky a neodvažuje si „zlobit“. Fyzický projev, kdy její vlastní tělo napadá orgány její hybnosti a nutí jí ke klidu a strnulosti, pouze odpovídá tomu, jak se psychicky projevuje, respektive neprojevuje.

V některých případech revmatu jsem se setkala s tím, že si dotyčný člověk vytvořil celou životní scenérii, která mu nevyhovovala, žil s nevhodným partnerem, v nevhodném domě, ve špatném zaměstnání a pronásledoval jej pocit, že je “všechno špatně”. Mnoho let jel do slepé uličky a nedokázal se vrátit zpět na svou pravou cestu, z níž vybočil hodně dávno. Byl v těch kulisách beznadějně chycený, uvězněný a nebyl schopen za sebe kopat, protože dávno zapomněl, že je to možné.

Ve všech těchto případech se nabízí cesta práce na sobě přes zvědomování psychické příčiny v minulosti, uvědomování si aktuálních nezdravých vzorců chování, které s příčinou souvisejí a nebo vybíjení napětí z nervového systému přes tělo. Tento postup sice vypadá na pohled velmi jednoduše, ale ve skutečnosti bývá vždy nejtěžší spojit se s příčinou a vybíjet staré napětí jak fyzicky, tak přes emoce. Je to mnohdy běh na dlouho trať, neboť se většinou jedná o pomalé terapeutické prokutávání se do hloubky k ložisku tělesné a psychické bolesti. Klienti, kteří si neuvědomují, kde je příčina jejich zablokované mužské energie, mají možnost vybíjet napětí z těla za pomoci kraniosakrální biodynamiky, která ke své práci nepotřebuje intelektuální uvědomění si příčin, ale pracuje přímo s uvolňováním napětí z nervového systému, z kostí, tkání a celého energetického systému.

Příkladem klientky s revmatem, která si dlouhodobě zvědomovala svá stará zranění terapeuticky, a posléze začala chodit na kraniosakrální biodynamiku, byla moje klientka paní Ilona. Měla revmatický zánět v kloubech – v rukou, posléze v kolenech – kolena natékala a bolela, střídavě jedno, pak druhé. Paní Ilona dle byla překvapená z intenzity bolesti a také z omezení v pohybu, doslova z ochromení, které to s sebou neslo.

Při pohledu do jejího horoskopu jsme zjistily, že má konstelaci Pluto/Mars. I zde jsme tedy měly co do činění se zablokovanou mužskou energií a pátraly jsme, co se v jejím životě stalo a jak se ochromená mužská energie projevuje v současnosti. Ukázalo se, že paní Ilona má problém se dostatečně vymezovat proti druhým lidem, někdy si je nechá doslova skákat po hlavě, neohradí se včas a působí na druhé, jakože všechno snese a je stále v pohodě. Zatuhla v různých nevhodných životních okolnostech, strnula a neodvažuje se pohnout dopředu, aby „nezranila druhé lidi“ a aby nepřišla o jejich lásku. Z touhy po lásce, jíž jako dítě dostala málo, byla ochotna snést hodně.

Dlouhodobý a intenzivní proces hlubinné přestrukturace a posléze kraniosakrální biodynamiky, pomohl odkrýt hlubší vrstvy napětí a příběh paní Ilony se nám vyklubal před očima. Paní Ilona jej popsala následujícícm způsobem: „Postupně jsem získávala nový náhled na některé etapy mého života. Byla jsem nuceně dospělá holčička, která zodpovědně pečuje o nemocnou babičku a o které rodiče pyšně prohlašují, že je tak šikovná a bezproblémová „jako by ji ani neměli“. Manželství, kdy jsem se v 19 nechala okouzlit autoritativním, vzdělaným a krásným mužem, který jakoby v žertu prohlašoval „že si mě vychová“ a taky třeba „co by s tebou bylo, kdybych si tě nevzal“. Muž, který měl stále hlavní slovo, hrál velkého vůdce, který nesnesl jiný názor. Zprvu jsem cítila vděk, že si mě někdo tak úžasný vzal. Postupně jsem si uvědomovala, že je to všechno nějak divně. Muž přes hranou sílu byl slabý a bezradný. Všechno jsem táhla já. Cítila jsem se jako soumar zapřažený do obrovského vozu, který táhne a táhne a ani na chvíli nesmí polevit. Raději jsem ani nechtěla něco cítit. Dlouho jsem byla přesvědčená, že je to moje vina. Byla jsem nešťastná, jakoby zakletá, sevřená železnou obručí. Cítila jsem velký tlak, mívala jsem pocity nehybnosti, nemožnosti úniku, přece „co by se mnou bylo, bez něj. A jsme u bolícího, nehybného a ztuhlého, oteklého kolena. Já tu nehybnost a ztuhlost přeci znám. Znám i tu bolest. Celý život ji znám. Jen jsem o ní nechtěla vědět. To bych přeci něco musela udělat, pohnout se, utéct.“

Ano, paní Ilona se propracovala k vybočení ze své celoživotní ztuhlosti, k vykročení ze svého vězení. Učila se sama sebe rozhýbat a konat podle svých pravých potřeb, a někdy třeba i symbolicky “praštit” do stolu, když byla naštvaná. Začala uvažovat o „krocích do svého opravdového života“, aby se její kolena rozhýbala. Celoživotně zadržovala své pravé impulsy pohybu a akce, chuti dělat něco pouze pro sebe. A revma to velmi zřetelně zrcadlilo.

Výsledkem její dlouhodobé hlubinné terapeutické práce, kdy si začala tyto věci postupně zpracovávat, byla skutečnost, že jí revma zcela zmizelo. Je to již několik let a paní Ilona chodí jako laň a klouby vůbec necítí. Ve vztahu s manželem se více osvobodila, začala říkat své názory a dělat si věci po svém. Přestala být na manželovi tak závislá jako předtím. Rozpustila vězení strachu se projevovat, osvobodila se a tělo se jí odvděčilo.

Když pracujeme v tématu revma se zablokovanou mužskou energií, je vždy zajímavé zkoumat, jak by se dotyčný člověk choval, kdyby dovolil svým impulsům volně proudit. Co by opravdu dělal, jaké by podnikal akce, jak by se prosazoval a v jaké oblasti, jak by projevoval přirozený vztek. Držím všem lidem s revmatem palce, aby dokázali svou mužskou sílu zdravě rozproudit.

P.S.: V letech po vydání tohoto článku jsem pracovala s dalšími lidmi, kteří trpěli revmatoidní artritidou a s velkými úspěchy. Příběh jedné klientky, jíž extrémně silné revma zmizelo, popisuji ve své knize Hlubinná přestrukturace.