Reference

„Jsou tomu skoro 3 roky, co jsem se poprvé setkala s Marií. Nevěděla jsem si totiž rady se svými pocity, se svým životem, se svými především rodinnými vztahy. Často jsem křičela, plakala a byla velmi nešťastná. Cítila jsem, že musím vyřešit především můj problém z dětství, problém s mou mámou. S paní Marií jsme na tom postupně pracovaly. Šlo to pomalu, což mě nepřekvapilo. Výsledky se po necelých 2 letech dostavily. A bylo to úžasné. Co je tedy jinak? Přijala jsem samu sebe i s mými špatnými stránkami. Dokážu bojovat s mými špatnými pocity sama, přijmout je a jít dál. Dokážu se veřejně zastat svých děti (dříve jsem to prostě neuměla). Mé vztahy k mému příteli, dětem, bratrovi a mámě se zlepšily natolik, že mohu upřímně říct „Mám skvělou rodinu“. Nebojím se! Dělám věci, které bych dříve nedokázala, protože jsem se zbavila strachu a více si věřím. Jsem klidnější, a i když někdy zakřičím, neutápím se v tom. Jsem vyrovnanější. A hlavně jsem šťastnější a se mnou i má rodina 🙂 Tomu všemu vděčím nejen sobě, ale s velkým obdivem paní Marii, která mě nesoudila, nehodnotila, naslouchala mi a hlavně soucítila. Když jsme se po posledním sezení loučily, plakaly jsme obě. To myslím mluví za vše.“

Hanka

“Terapie s paní Mgr. Marií Hlávkovou pro mě byla nesmírně přínosná a přinesla mi úlevu a vnitřní klid. Po celou dobu jsem si převážně cenila jejího otevřeného, vřelého a osobitého přístupu. Paní Hlávkové mi dokázala velice citlivě nastavit zrcadlo a díky ní jsem začala měnit svůj způsob myšlení. Mimo jiné mi také poskytla obrovskou podporu, byla mi k dispozici v krizi (na telefonu) a pečlivě mi pomáhala následovat vlastní cíle. Mám pocit, že mě terapie celkově velice dobře nasměrovala a pomohla mi lépe překlenout některá témata. Věřím, že paní Marie Hlávková svou práci dělá z lásky a s obrovským nasazením.”

Lucie

„K Marušce jsem se dostal na doporučení mé tety astroložky. Měl jsem ve vesmíru hlavu, ale i nohy :). Zvrhlý sexuální život, deprese, nepochopení, víc nešťastný než šťastný, naplňující vztah jsem nezažil, samota, nudná nenaplňující práce. Ale taky pevná víra, že z toho musí vést cesta. Když jsem se k Marušce dostal, měl jsem obrovskou radost, že tu vůbec někdo takový je, kdo mi rozumí a pomůže mi dostat se z bludného kruhu. Maruška mě dokázala dostat nohama na Zem, otevřít mi oči a dostat mě k mým od dětství zadržovaným emocím. Museli jsme se z počátku naladit, protože jsem byl hodně v teoriích. První procitání a boření vymyšlených konstruktů bylo samozřejmě náročné ustát v běžném fungování, ale věci se začaly hýbat, a to bylo důležité. Pochopil jsem, že ukrutně nudné zaměstnání je pro mě aktuálně to pravé místo, abych mohl v doprovodu dospělé, sebevědomé a moudré průvodkyně sestoupit do svého podsvětí a utkat se s démony a v kukle jistoty práce od-do to pak mohl vydýchat. Že je vše geniálně poskládané a když člověk pomoci chce a je připravený, pomoci se mu dostane. S Maruškou jsme prošli mé dětství a pomohli na světlo zadržovaným bolestem. I když to bylo náročné období, na každé sezení jsem se ohromně těšil a postupně jsem se dostával nad věc. Maruška mě vždycky dokázala posadit zpátky na zem a nenechala se ničím rozhodit. Její nadhled mě fascinoval. Tímto tedy zklamu její přání šetřit superlativy, ale tak tomu skutečně bylo a ohromně si vážím, že jsem se dostal k takto inteligentní dámě. Po roce a půl salt a kotrmelců se mi dost vyjasnilo. Mohl jsem opustit svou nenáviděnou práci, za kterou jsem byl ale i tak vděčný a vyletěl na svobodu do nejistoty. Dnes je to 7 let, co si s obrovskou touhou jdu za svobodou. Maruško, bylo mi velkou ctí, že jsem měl možnost chodit právě k Vám a ještě jednou vám moc děkuji za Vaši pomoc!“

Martin

„Terapie u paní Mgr. Marie Plochové Hlávkové velmi pozitivně ovlivnila můj život a naprosto neplánovaně mě připravila na další období. Přišla jsem za ní s problémy v mém osobním životě a velmi brzy jsem se dozvěděla, že pramení z mého dětství a že je třeba vyřešit si svůj vztah s rodiči, především s mojí matkou. Díky paní Marii Hlávkové jsem se dokázala podívat nepříjemné pravdě do očí a změnit svůj postoj k rodičům. Stal se ze mě „dospělý“ člověk, který dokáže vyjádřit svůj názor a vymezit se, což má pozitivní dopad i na ostatní oblasti mého života. Jsem paní Marii Hlávkové velmi vděčná a velice jí děkuji.“

Petra

„Centrum Vědomí jsem začala navštěvovat po přečtení knihy Hlubinná přestrukturace, ke které mě dovedla práce na osobním rozvoji. Několik měsíců před tím jsem trpěla občasnými pocity trýznivého smutku, které jsem odkryla meditací, se kterými jsem si nevěděla rady a jejichž původ jsem tušila v dětství. Při čtení knihy mi vše začalo dávat smysl a také se mi jako blesk z čistého nebe vybavil záchvat panické ataky, který jsem prodělala asi před dvěma roky, ale protože byl průvodním jevem vysoké horečky při viróze a patrně vyvolaný vedlejšími účinky volně dostupných farmak, nijak jsem se jím nezabývala. Jaké bylo moje překvapení, když se s podobnou silou náhle opět objevilo silné bušení srdce, pocit že nemůžu dýchat a přesvědčení že „za chvíli umřu“. Několik měsíců jsem chodila na individuální sezení, při nichž jsem si uvědomila, jak obtížné je pro mě vyjadřovat emoce a že jsem sama od sebe odstřižená. Pak nastalo Covidové období, ve kterém jsem prožívala silné úzkosti a strach, a po němž jsem se zúčastnila květnového semináře Hlubinné přestrukturace. Na tomto semináři u mě došlo k naprosto zásadnímu průlomu. Již dříve jsem si všimla, že silné bušení srdce a panika mě přepadávají v situaci, kdy se mám jakýmikoliv způsobem projevit před lidmi. Když jsem při představovacím kolečku přišla na řadu, panický záchvat se všemi průvodními jevy se dostavil v plné síle a já jsem před zraky všech přítomných doslova bojovala o život. Následující den mi došlo, co bylo příčinou. Strach z táty, který se ke mně v dětství choval velmi neláskyplně a jako bych ani neexistovala, a který pro mě jako dítě představoval neustálou hrozbu fyzického násilí, pokud se nějak „nevhodně“ projevím. Také se mi pootevřely dveře k nahlédnutí příčin úzkostí, které mě provázejí snad celý život a patrně souvisejí (mimo jiné) s mým pobytem v dětské ozdravovně. Nicméně to už je další kapitola, kterou zdaleka nemám uzavřenou a čeká mě s ní ještě spousta práce. Semináře a individuální sezení v Centru Vědomí vřele doporučuji každému, kdo to se sebepoznáním myslí vážně a upřímně a kdo stojí o pravdivý pohled na sebe sama, který neklouže po povrchu, ale otevírá staré rány a bolesti, které nám brání být sami sebou. Děkuji Marii a Pavlovi za to, co dělají! Čím blíž je člověk ke světlu, tím jsou stíny temnější a hlubší.“

Zita

„Chtěla bych touto cestou poděkovat Ing. Pavlu Plochovi – mému terapeutovi, který mě po dobu 6 měsíců provázel na mé cestě k sebeuzdravení. Slovy nelze vyjádřit čím si člověk prochází, prožívá-li naplno spuštěné úzkosti. V půlce června 2019 jsem se s touto diagnózou dostala do Centra Vědomí a dalších 6 měsíců jsem jezdila k Ing. Pavlu Plochovi na terapii. Vždy tam byl pro mě – klidný, chápavý, velmi citlivý – po letech tu byl najednou člověk, před kterým si dovolila někdy i celé hodiny brečet, nechat vystoupit „na povrch“ všechny své skryté děsy a útrapy a s postupem času s nimi pracovat tak, že jsem našla odvahu a sílu se na „mé kostlivce ve skříni“ podívat, vyříkat si to s nimi a také se s nimi rozloučit :-). Kromě velkých díků Ing. Pavlu Plochovi, patří mé díky také Mgr. Marii Plochové Hlávkové, PhD., za to, že napsala tak úžasné inspirativní knihy, díky kterým jsem se dostala do Centra Vědomí, kde mi pomohli zvládnout moje nejtěžší životní období.
Co dodat na závěr – „Pavle, děkuji moc – jsem zase zdravá a šťastná.““

Jana