terapie

Terapeutické konzultace poskytuje Marie Plochová Hlávková

Nabízím možnost podívat se hlouběji ke kořenům vašich psychických i fyzických problémů. Pomáhám řešit osobní i vztahové problémy, obavy, nejistoty, deprese či další těžkosti. Terapeutické léčení duše v mém podání pomáhá zpracovávat hlubší příčiny našich problémů, které si většinou plně neuvědomujeme nebo je nemáme na emocionální úrovni vyčištěné. Terapeutická práce tak pomáhá spojit se více sama se sebou a najít zdravé „sebe-vědomí“. Dodržuji etickou zásadu mlčenlivosti a terapeutického tajemství. Pro lepší pochopení způsobu, jakým s klienty pracuji, doporučuji přečtení mé knihy Léčení duše

Pro koho je tento způsob práce vhodný?

Sezení jsou vhodná pro každého člověka, který se chce více zabývat sám sebou. Přijímám klienty ve věkové kategorii od 14 let výše. Nabízím pouze individuální konzultace pro jednotlivce. (Nepraktikuji párovou terapii ani rodinnou terapii.)

Jak dlouho terapeutická sezení trvají?

Jedná se obvykle o dlouhodobý proces, který trvá od tří měsíců do několika let. Pro hlubší sebepoznání a trvalé pozitivní změny je třeba intenzivní práce a pravidelné setkávání. Interval schůzek bývá obvykle jednou týdně na hodinu či jednou za 14 dní na hodinu.  Je možné se domluvit i na jednorázové hodině, ovšem je třeba počítat s tím, že efekt takovéto konzultace bude oproti dlouhodobé práci mnohem menší.

Terapeutické metody

Při sezení používám metody související s Gestalt terapií a dalšími léčebnými postupy, jako jsou kupříkladu práce s traumatem a somatickým prožíváním podle Levina, hlubinná terapie, práce s vnitřním dítětem, astro-terapie, práce se sny, tvořivá terapie, prvky rodinných konstelací traumatu, tarot, atd.. Kombinaci těchto metod volíme vždy s ohledem na aktuální potřeby klienta.

Velmi populární je postup práce se sny, kdy analyzujeme sny a  interpretujeme je. Sny odrážejí naše vnitřní procesy a neharmonie, a zároveň nám symbolickou formou nabízejí lék či klíč k řešení. V průběhu terapeutické práce se tak snažíme porozumět těmto hlasům nevědomí a nasloucháme jejich poselství.

Ceny a podmínky terapeutické konzultace najdete zde.

Pokud máte zájem, nejlépe zatelefonujte a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.