psychologická astrologie

Konzultace psychologické astrologie poskytuje Marie Plochová Hlávková

Psychologická astrologie je moderní astrologická disciplína, která pomocí rozboru horoskopu odkrývá naše autentické vnitřní energie, schopnosti a dispozice. Můžeme zjistit, zda opravdu žijeme svůj život a podíváme se na hlubší příčiny a souvislosti svých problémů. 

Používám psychologickou astrologii zcela specifickým způsobem, kdy se nejedná o můj monolog a prostý popis konstelací, ale společně s klientem hledáme v dialogu nad horoskopem jádro jeho životních témat, hlubší souvislosti, odkrýváme generační či jiné neharmonie a zvědomujeme jeho pravé energie dle jeho aktuální vývojové fáze. I proto neposkytuji k horoskopu žádný text, protože rozbor vzniká přímo na místě z dialogu a je tedy nutné osobní setkání. Neumožňuji nahrávání na diktafon, neboť se jedná o hluboký terapeutický rozhovor.  Je možné si základní body zapisovat na papír. Před návštěvou doporučuji přečíst si nějaké mé články s astropsychologickou tematikou nebo mou knihu Hvězdy a duše, abyste věděli, jakým psychologickým způsobem s horoskopem pracuji a neočekávali klasický rozbor.

 

Osobní horoskop

 • rozbor schopností, dispozic a životního zaměření člověka
 • hledání hlubších příčin problémů – psychických nebo fyzických potíží, vztahových neharmonií, atd. 
 • analýza nezpracovaných generačních zátěží, která jsme získali od předků
 • rozbor jednotlivých životních oblastí podle zájmu: zaměstnání, partnerské vztahy, rodina, děti, zdraví a konkrétní psychické příčiny zdravotních problémů, atd.
 • orientace, kudy vede naše životní cesta a zdali jdeme správným směrem

Rozbor osobního horoskopu trvá obvykle dvě hodiny (120 minut), provádí se při osobním setkání. Písemnou formou rozbor nezasílám. 

 

Partnerský horoskop – srovnání horoskopů dvou a více osob 

 • detailní rozbor vztahu
 • jak se k sobě tyto osoby energeticky hodí
 • pozitivní či negativní aspekty vztahu
 • oblasti, v nichž je mezi dvěma osobami harmonie či napětí, možnosti řešení

Rozbor horoskopu partnerského trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat alespoň jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

 

Předpovědní metody – solární horoskop a tranzity

 • rozbor současné životní situace a hlubší pochopení toho, co se děje
 • témata, která bude nutné řešit v nejbližší době
 • vyhlídky do blízkých měsíců

Rozbor solárního horoskopu a tranzitů trvá jednu hodinu (60 minut). Je ovšem nutné nejdříve absolvovat minimálně jednu hodinu rozboru osobního horoskopu.

 

Dětský horoskop

 • rozbor horoskopu dítěte, generační souvislosti a napojení dítěte na rodinné modely
 • zdravý potenciál a energie dítěte, možnosti jeho budoucího zaměření
 • rozbor problematických aspektů chování dítěte

Rozbor dětského horoskopu trvá jednu hodinu (60 minut).

 

Astrologický výpočet vhodného data

Svatební horoskop, vhodný datum pro zahájení podnikání, datum pro různé důležité události v životě, datum operace, atd.. Vždy hledám astrologicky nejharmoničtější datum pro danou událost, v rámci určitého časového rozmezí. Cena za výpočet je 1300 Kč a zahrnuje krátkou instruktáž k vypočtenému termínu nebo několik krátkých mailů s popisem daného termínu. (Toto je jediná metoda, kterou realizuji případně i na dálku, po mailu.)

 

Pro sestavení horoskopu je třeba dodat údaje: hodina, datum a místo narození.

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Viz informace o ochraně osobních údajů zde.

Ceny a podmínky konzultací najdete zde.

Pokud máte zájem, nejlépe zatelefonujte a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.