naše služby

  • Mentální trénink –  podpora při rozvíjení našeho pravého potenciálu v jakékoliv oblasti, redukce stresu či zlepšení sebevědomí. (viz. mentální trénink)
  • Autopatie – celostní alternativní způsob harmonizace zaměřený na zlepšení psychických i fyzických potíží. Navázání lepšího kontaktu s naší pravou podstatou. (viz. autopatie)
  • Psychologická astrologie – sebepoznání – náš potenciál a zdravé energie, pravé životní směřování. Odkrývání hlubších příčin našich problémů a neharmonií. (viz psychologická astrologie)
  • Terapeutické konzultace – Hlubinná přestrukturace – pomoc při řešení problémů vnějších i vnitřních, práce na odstraňování blokací, nalézání sama sebe a pravého „sebe-vědomí“.  (viz hlubinná přestrukturace)
  • Kraniosakrální biodynamika – energetická harmonizace těla a práce na odstraňování tělesných blokád (viz kraniosakrální biodynamika)