mentální trénink

Hodiny mentálního tréninku poskytuje Pavel Ploch

1) Mentální trénink pro každého

Mentální trénink pro každého je zaměřen na podporu při dosahováni cílů v jakékoliv oblasti osobního života – mezilidské vztahy, komunikace, vzdělání, seberealizace, zdravé projevování emocí, redukce stresu a obav, atd..

Hodiny mentálního tréninku pomáhají:

  • Rozvinout svůj pravý potenciál a realizovat se ve světě
  • Pomoc při směřování k jakémukoliv životnímu cíli
  • Zlepšení vlastní sebehodnoty
  • Redukce stresu, obav a pochybností
  • Psychická příprava na důležité události v životě (zkouška, veřejné vystoupení…)
  • Práce na zlepšení osobního projevu a mezilidské komunikace
  • Práce s emocemi a jejich zdravým projevováním
  • Otevření mysli, duše i těla svým opravdovým možnostem

 

2) Transformační mentální trénink

Tento typ mentálního tréninku je určený pro všechny, kteří si chtějí více ujasnit své životní směřování a svou filozofii. Transformační koučink bývá jakýsi předěl na cestě, neboť si dotyčný díky němu může ujasnit, zdali cíle, k nimž směřuje, náleží opravdu jemu, nebo jestli podvědomě nežije kupříkladu program a přání svých rodičů, svého okolí, atd..  Při transformačním koučinku doslova provětráme celou svou osobnost a ujasníme si, kdo jsme opravdu my sami, jaké máme opravdové motivace a touhy, a co k nám naopak nenáleží a je pouze produktem tlaku okolí a našeho přizpůsobování se. Při transformačním koučinku odkrýváme často talenty, o nichž jsme ani netušili, že je v sobě ukrýváme.  To přináší do života zásadní obrat a nový vítr do plachet. Klient najednou zakusí, že jeho život může plynout lehčeji, jednoduše, více pravdivě.

 

3) Mentální trénink pro sportovce

Nabízím mentální trénink pro jednotlivé sportovce, i pro celé týmy. Jedná se o psychickou přípravu směřující ke konkrétnímu sportovnímu cíli.

Ke koučování sportovců mám díky svojí historii a osobním zkušenostem velmi blízko. Aktivity ve sportovní oblasti mne jako exreprezentanta ČR a trenéra kickboxu přivedly k úvahám, že zájem pouze o tělesný rozvoj nestačí, ale je potřeba jej spojit i s prací na naší psychice. Často jsem byl svědkem, že fyzicky velmi nadaný sportovec nepodal nejlepší výkon jen kvůli psychickým blokům, které mu neumožnily ukázat veškeré své fyzické možnosti. Mým hlavním heslem je proto “kalokagathia” – tělesná i duševní harmonie.

Náplň mentálního tréninku sportovců: Systematická práce na zlepšení osobního výkonu. Pomoc při objevování většího potenciálu a motivace, směřování k cíli. Psychická příprava na důležité události (příprava před sportovním turnajem), atd….

Bližší info o mentálním tréninku pro sportovce najdete na tomto samostatném webu.

 

Ceny a podmínky mentálního tréninku najdete zde.

Pokud máte zájem, nejlépe zatelefonujte a domluvíme se na možnostech, viz kontakt.