Vánoce coby zátěžová zkouška – Marie Plochová Hlávková

Vánoce coby zátěžová zkouška – Marie Plochová Hlávková

Období vánoc je pro někoho důležité z pohledu zimního slunovratu, pro někoho z pohledu narození Ježíše Krista, pro někoho z pohledu Štědrého dne, obdarovávání a setkávání blízkých a rodiny. Tak či onak, málokdo dokáže projít tímto obdobím nepoznamenán přípravami, nakupováním dárků a chystáním oslav. Proto vždy před vánocemi i po vánocích mnoho z mých stálých i jednorázových klientů řeší vliv vánoc na svou psychiku. Někteří jsou kolem vánoc psychicky rozhozeni pod vlivem tlaku různých očekávání, někteří kolabují pod náporem povinností a práce v domácnosti a některým vánoce aktivují jejich staré negativní vánoční zážitky z původní rodiny. Výsledkem pak bývají vánoční svátky strávené v totální vyčerpanosti, fyzické i psychické. Z mého pohledu se tedy rozhodně nedá říci, že jsou vánoce pouze svátky klidu a míru, naopak, jsou zátěžovou zkouškou na psychiku i na tělo. A pokud patříte k těm, jichž se tato zátěž nedotýká, určitě si můžete gratulovat. Continue reading

Neptunické potřeby ženského principu – Marie Plochová Hlávková

 Marie Plochová Hlávková

Žena a ženský princip je velmi rozsáhlé téma, o němž by bylo možné mluvit hodiny a hodiny. Důležité však je, že tento princip je obsažen jak v ženě, tak v muži. Ženství se tedy týká každého člověka. U žen je tento princip „více na povrchu“ a viditelný, u mužů je více skrytý a v hloubce jejich prožívání. Ovšem žádný člověk by bez ženského principu nemohl fungovat, stejně jako by nebylo možné plnohodnotně existovat bez jedné hemisféry mozku. Continue reading

Domov a hledání identity – Marie Plochová Hlávková

Domov a hledání identity – Marie Plochová Hlávková

Všichni víme, jak zásadní vliv na formování našich životů má náš domov, naše rodina původní i současná, naše kořeny a místo, kde žijeme. To, jací jsme lidé, zda si věříme či nikoliv a jak se chováme, závisí do velké míry na tom, jak jsme se cítili ve svých domovech a se svými rodiči. Z astropsychologického pohledu souvisí téma domova s Lunou, která symbolizuje nejen náš fyzický příbytek, ale koresponduje především s naším psychologickým hnízdem, z něhož jsme se vyklubali a kde jsme získali původní citovou i fyzickou výživu. Zdravá Luna vytváří ten pravý pelíšek, ve kterém se můžeme úplně uvolnit, a do kterého se můžeme schovat a najít v něm bezpečné podporující útočiště. Postavení Luny ukazuje také na to, zdali jsme se již od prenatálního období mohli plně spolehnout na lásku našich rodičů, jestli jsme se mohli s důvěrou oddat do jejich péče a důvěřovat jim. Pokud se nám rodiče snažili porozumět, vcítit do našich potřeb a uspokojit je, jsme pak jako dospělí lidé zakotvení sami s sobě, vnímáme své potřeby, emoce, následujeme je a vyjadřujeme své názory. Víme posléze, kdo jsme a stojíme si sami za sebou. Continue reading

Když bolí duše – Marie Plochová Hlávková

Každý člověk, který žije na této planetě, jistě zná v nějaké podobě psychickou nepohodu, neharmonii, splín, stres, depresi, pocit beznaděje nebo zoufalství, nutkavost, pocit méněcennosti. A to jsem zdaleka nevyjmenovala všechny projevy „bolestí duše“, které ve skutečnosti mohou být velmi rozmanité a rozhodně se neomezují pouze na vnitřní psychické projevy. Mohou nám klepat na dveře i přes psychosomatické onemocnění, potíže ve vztazích, v hledání seberealizace, atd.. V podstatě každý člověk, s nímž se setkávám ve své ordinaci, přichází s menší nebo větší bolestí duše. Ať pak začneme s probíráním situace z jakéhokoliv konce, vždy nás proud zanese do nitra dotyčného, k hlubším příčinám, skrytým často v minulosti, které vykukují pod aktuální vrstvou potíží. Přirovnávám občas naše psychické nebo fyzické bolesti k pampelišce, jíž se coby plevel snažíme odstranit ze svého záhonku. Můžeme se na tento tuto rostlinu sebevíc rozčilovat a ve snaze ji „zlikvidovat“ jí utrháváme listy, ale pokud ji nevytrhneme i kořen, budou listy stále donekonečna růst. Continue reading

Čas jako civilizační výmysl – Pavel Ploch

Pavel Ploch

Čas je blud. Je to zbytečnost. To si zase vymysleli lidé. Toto jsem neopsal z žádných novin a ani jsem to nikde neslyšel, to ke mně náhle přišlo a navíc jsem se s tím ztotožnil.:-) Je pravdou, že jsem ovlivněn učením německého filozofa a duchovního učitele Eckhardta Tölleho, který staví na síle přítomného okamžiku. Continue reading

Naše alchymické procesy vnitřní proměny – Marie Plochová Hlávková

Článek byl publikován v prosinci 2014 v časopisu Meduňka.

Marie Plochová Hlávková

Často se u svých klientů setkávám s otázkou, jaký má život smysl? Proč žijeme? Jen proto, že nás rodiče náhodou zplodili nebo proto, abychom si očistili karmu z minulých životů? Jaké má smysl to klopotné pachtění, v něž se život občas proměňuje? Jak to, že jsme tu a tam doslova „drceni“ okolnostmi a tlačeni na hranu svých možností? Jaký má smysl se v tomto kolotoči stále protáčet? Continue reading

Pesticidy – Pavel Ploch

Pavel Ploch

Nedávno proběhla tiskem zpráva, že francouzský vinař byl potrestán pokutou v hodnotě 500 Euro, protože odmítl použít na své vinici v kraji Burgundy pesticidy. Tato zpráva mi dala opětovný impuls k zamyšlení a zjišťování, co přesně jsou pesticidy zač a proč je tak nevyhnutelně potřebujeme. Uvedl jsem opětovný impuls, jelikož až tato zpráva mne pořádně nakopla, abych si něco o pesticidech zjistil. Continue reading

Převrácený ženský temperament – Marie Plochová Hlávková

Článek byl publikován v červenci 2014 v časopisu Meduňka.

Marie Plochová Hlávková

Objevování a podporu ženského principu v každém z nás považuji v současnosti za jedno z velmi důležitých témat. A to obzvláště v době, která nás tlačí do výkonů všeho druhu, či nás podporuje v odstřižení od své přirozenosti a používání náhražek či „umělých náplastí“. Jak ale rozlišíme, ve kterém okamžiku našich projevů se jedná opravdu o naši ženskou přirozenost, a kdy jsme ovlivněni a vychýleni jak generacemi před námi, tak následně vnějšími lákadly a společenskými pseudopravidly? Jak zjistíme, kdy je ženský princip zdravě žitý a kdy nikoliv, jestli jsme opravdu v kontaktu sami se sebou nebo si to pouze nenamlouváme a ve skutečnosti jsme ve vleku mechanismů chování, jenž nám nepřísluší? Řešením je nepochybně hlubinné sebepoznání a permanentní proces sebereflexe, přičemž na této cestě rozpoznávání ženského principu a navazování s ním většího kontaktu nám mohou pomoci různí terapeuti a jejich podpůrné metody. Continue reading