Domov a hledání identity – Marie Plochová Hlávková

Domov a hledání identity – Marie Plochová Hlávková

Všichni víme, jak zásadní vliv na formování našich životů má náš domov, naše rodina původní i současná, naše kořeny a místo, kde žijeme. To, jací jsme lidé, zda si věříme či nikoliv a jak se chováme, závisí do velké míry na tom, jak jsme se cítili ve svých domovech a se svými rodiči. Z astropsychologického pohledu souvisí téma domova s Lunou, která symbolizuje nejen náš fyzický příbytek, ale koresponduje především s naším psychologickým hnízdem, z něhož jsme se vyklubali a kde jsme získali původní citovou i fyzickou výživu. Zdravá Luna vytváří ten pravý pelíšek, ve kterém se můžeme úplně uvolnit, a do kterého se můžeme schovat a najít v něm bezpečné podporující útočiště. Postavení Luny ukazuje také na to, zdali jsme se již od prenatálního období mohli plně spolehnout na lásku našich rodičů, jestli jsme se mohli s důvěrou oddat do jejich péče a důvěřovat jim. Pokud se nám rodiče snažili porozumět, vcítit do našich potřeb a uspokojit je, jsme pak jako dospělí lidé zakotvení sami s sobě, vnímáme své potřeby, emoce, následujeme je a vyjadřujeme své názory. Víme posléze, kdo jsme a stojíme si sami za sebou. Continue reading