Pesticidy – Pavel Ploch

Pavel Ploch

Nedávno proběhla tiskem zpráva, že francouzský vinař byl potrestán pokutou v hodnotě 500 Euro, protože odmítl použít na své vinici v kraji Burgundy pesticidy. Tato zpráva mi dala opětovný impuls k zamyšlení a zjišťování, co přesně jsou pesticidy zač a proč je tak nevyhnutelně potřebujeme. Uvedl jsem opětovný impuls, jelikož až tato zpráva mne pořádně nakopla, abych si něco o pesticidech zjistil. Continue reading

Převrácený ženský temperament – Marie Plochová Hlávková

Článek byl publikován v červenci 2014 v časopisu Meduňka.

Marie Plochová Hlávková

Objevování a podporu ženského principu v každém z nás považuji v současnosti za jedno z velmi důležitých témat. A to obzvláště v době, která nás tlačí do výkonů všeho druhu, či nás podporuje v odstřižení od své přirozenosti a používání náhražek či „umělých náplastí“. Jak ale rozlišíme, ve kterém okamžiku našich projevů se jedná opravdu o naši ženskou přirozenost, a kdy jsme ovlivněni a vychýleni jak generacemi před námi, tak následně vnějšími lákadly a společenskými pseudopravidly? Jak zjistíme, kdy je ženský princip zdravě žitý a kdy nikoliv, jestli jsme opravdu v kontaktu sami se sebou nebo si to pouze nenamlouváme a ve skutečnosti jsme ve vleku mechanismů chování, jenž nám nepřísluší? Řešením je nepochybně hlubinné sebepoznání a permanentní proces sebereflexe, přičemž na této cestě rozpoznávání ženského principu a navazování s ním většího kontaktu nám mohou pomoci různí terapeuti a jejich podpůrné metody. Continue reading

Generační linie a jejich vliv na náš život – Marie Plochová Hlávková

Článek byl publikován v červnu 2013 v časopisu Meduňka

Marie Plochová Hlávková

V tužbě po štěstí pro nás i naše děti si ne každý naplno uvědomuje, do jak velké míry jsme determinováni rodinnými a generačními disharmoniemi, které si naši předci nezpracovali. A to na psychické i fyzické úrovni. I ti z nás, kteří mnoho let intenzivně pracují na zvědomování starých rodinných břemen, jsou mnohdy překvapeni zjištěním, kolik vrstev a nánosů generačních napětí je v nás nastřádáno. A naopak ti, kteří se vytrvale bouří proti konceptu předávání psychických a následně i fyzických neharmonií přes generace a tvrdí, že je to nesmysl a že mají život ve svých rukou, jsou dříve nebo později téměř vždy přepadeni pseudoinstinktivně naučenými mechanismy, vycházejícími z předešlých generací. Continue reading

Jungovy děti – Pavel Ploch

Pavel Ploch

 Lidstvo je v základních věcech ještě ve stavu dětství. C.G. Jung – výbor z díla – Osobnost a přenos – svazek 3

 Výše uvedená věta dále pokračuje konstatováním, že většina lidí potřebuje autoritu, vedení a zákon. Při těchto slovech si nás představuji jako ovečky, které potřebují svého baču. A nebo jako římský lid, který svěřil moc vojevůdcům a chce jen jídlo a zábavu – „Panem et circenses“ – chléb a hry. V těch větách můžeme vidět podobnost. Continue reading

Možnosti uvědomění a seberozvoje prostřednictvím dětského horoskopu – Marie Plochová Hlávková

Článek byl publikován v září 2013 v časopisu Meduňka

Marie Plochová Hlávková

Jistě se mnozí z nás shodneme na skutečnosti, že děti jsou našimi největšími učiteli a zrcadly. Nutí nás zaujímat dříve netušené postoje a učí nás opomíjeným dovednostem, ukazují naše slabá místa, ztuhlosti v chování a nefunkční komunikační dovednosti, ale také zrcadlí naše nezpracované generační i osobní patologické vzorce. Naše dítě je významným nositelem informací pro náš život a rodič, který se rozhodne mu naslouchat, může sebe i své okolí velmi posunout ve vývoji směrem kupředu. Není však mým úmyslem vás seznamovat s progresivními a respektujícími metodami výchovy dítěte, jichž je dnes celá řádka, nýbrž bych se s vámi ráda podělila o mé zkušenosti s tím, co všechno dítě může zrcadlit jako informaci pro rodiče, a jak se to může projevovat. Continue reading